*TVP Wrocław w każdą niedzielę, o godz. 17:00 oraz poniedziałek, o godz. 18:00| TVP Kraków w każdy czwartek, o godz. 17:15| TVP Opole w każdy poniedziałek, o godz. 19:30|
* ČT24 w każdą niedzielę, o godz. 11:00*


Aby rozpocząć wyszukiwanie, wpisz poszukiwane wyrażenie.

lang="pl"

Wybierz jzykWybierz jzyk

Zajęcia sportowe, które Unkas Gałek organizuje w szkole w Ząbkowicach Śląskich cieszą się dużą popularnością. Również sam Unkas zaskarbił sobie życzliwość ząbkowiczan.

Leszek Bamburowic, ojciec Piotrusia, który uczestniczy w zajęciach sportowych - Postać bardzo ciekawa, wartościowa, pozytywnie zakręcona tak że wiele wspólnie tutaj działamy na rzecz dzieci, dobra dzieci. Jest twórcą, autorem takiego programu „Zdrowe Dzieci - Zdrowa Polska”.

Unkas Gałek - To robię, bo czuję się zobowiązany, mam dług wdzięczności dla narodu, który bardzo kocham. Kiedyś miałem wielki problem i Polska mnie po prostu uratowała.

Przed 1995 życie Unkasa wyglądało zupełnie inaczej – mieszkał w Kazachstanie, był znanym przedsiębiorcą. Miejscowi bandyci zażądali haraczu. Unkas nie chciał zapłacić i wówczas na niego i jego przyjaciół napadła zorganizowana banda. Udało mu się wyrwać napastnikom kałasznikowa, zabił 4 bandytów, 3 kolejnych zranił. Uciekł i ukrył się w Polsce, bo tu miał przyjaciół.

Polska odmówiła deportacji Kazacha, obawiając się, że w swoim kraju może nie doczekać sprawiedliwego procesu. W 2007 i 2008 roku polskie sądy orzekły: niewinny, działał w obronie koniecznej.

Unkas Gałek - Teraz czuję się jak obywatel dumny i bardzo szczęśliwy.

Od 2008 roku Unkasowi przysługuje polskie obywatelstwo. Jako mąż Polki zdobył je w trybie przyspieszonym. Wcześniej, w czasie procesu, Polska przyznała mu tak zwany „pobyt tolerowany”. To jedna z pięciu form ochrony cudzoziemców. Pozostałe to azyl, status uchodźcy, ochrona uzupełniająca i ochrona czasowa. Można je otrzymać z kilku powodów między innymi wtedy, gdy cudzoziemcowi w jego ojczyźnie grozi niebezpieczeństwo, z przyczyn niezależnych nie może wrócić do swojego kraju, gdy za zatrzymaniem cudzoziemca przemawia ważny interes Państwa Polskiego lub gdy przemawia za tym interes dziecka.

mjr Andrzej Durowicz, Kierownik Zakładu do Spraw Cudzoziemców, Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu - Cudzoziemiec który zgłosi się na granicę Rzeczypospolitej, na granicę zewnętrzną Unii Europejskiej, składa wniosek o nadanie statusu uchodźcy funkcjonariuszom Straży Granicznej. Funkcjonariusze Straży Granicznej odbierają dokument podróży, jeśli taka osoba ma, przyjmują wniosek o nadanie statusu uchodźcy i kierują osobę do szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Warszawie.

Obcokrajowcy, którzy już znajdują się na terenie Polski, zwracają się do Straży Granicznej w Warszawie. W trakcie procedury rozstrzygającej o ich losie często przebywają w ośrodkach dla uchodźców. Jeśli wniosek rozpatrzony zostanie pozytywnie – mogą zamieszkać w Polsce. Czeczeńcy Tatiana i Nasir to pierwsza para uchodźców w Zgorzelcu. Wspiera ich zgorzeleckie Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom Caritas.

Bożena Jastrzębska, realizuje projekt „integracja azylantów, cudzoziemców ze statusem i ochroną uzupełniającą” - Ja chodziłam z nimi do Urzędu Pracy jak się rejestrowali, chodziłam z nimi do ośrodka zdrowia, tam gdzie zakładali sobie te karty, zapisywali się, do Urzędu Gminy, do Opieki Społecznej.

Wobec cudzoziemców nielegalnie przebywających w Polsce, od stycznia do 2 lipca tego roku obowiązuje abolicja. Wnioski można składać u wojewody. W styczniu, w całej Polsce wypełniło je dwa i pół tysiąca cudzoziemców. Większość z Wietnamu, Ukrainy i Armenii.