*TVP Wrocław w każdą niedzielę, o godz. 17:00 oraz poniedziałek, o godz. 18:00| TVP Kraków w każdy czwartek, o godz. 17:15| TVP Opole w każdy poniedziałek, o godz. 19:30|
* ČT24 w każdą niedzielę, o godz. 11:00*


Aby rozpocząć wyszukiwanie, wpisz poszukiwane wyrażenie.

lang="pl"

Wybierz jzykWybierz jzyk

Od czasu wstąpienia Republiki Czeskiej do strefy Schengen organy straży granicznej poddawane były wielokrotnym reorganizacjom. Ostatnie zmiany wprowadzono w styczniu 2011 roku, kiedy jednostki te podporządkowano komendom wojewódzkim policji. Straż graniczna, która wcześniej zajmowała się ochroną terenów pogranicza istnieje nadal, jednak jej działalność ogranicza się do kontroli na lotniskach międzynarodowych. Agenda zajmująca się wydawaniem pozwoleń na pobyt, od stycznia 2011 roku, podlega bezpośrednio Ministerstwu Spraw Wewnętrznych Republiki Czeskiej. Organy straży granicznej mają więc teraz mniej pracy.

Radomír Jurok, kierownik Wydziału Spraw Cudzoziemców, komenda wojewódzka policji województwa morawsko-śląskiego - Do najważniejszych zadań tych służb należą teraz m.in. postępowania administracyjne w przypadku wydawania wiz na krótki czas pobytu, uwierzytelnianie zaproszeń, czy sprawy meldunkowe cudzoziemców. Jeśli chodzi o stronę represywną tych zadań, to należy tu wymienić kontrolę prawa do pobytu na terenie naszego kraju oraz jego cel, a także sprawdzanie, czy osoby wynajmujące cudzoziemcom lokale, przestrzegają przepisów prawa.

Daniela Vlčková, rzecznik prasowy, komenda wojewódzka policji województwa morawsko-śląskiego - Dziś weźmiemy udział w rutynowej kontroli, którą przeprowadzi straż graniczna. Wylegitymujemy cudzoziemców na targowisku, odwiedzimy także noclegownię. Sprawdzimy, czy zarządca odpowiednio wypełnia swoje obowiązki ustanowione przez prawo, czyli w jaki sposób prowadzi rejestr cudzoziemców i w jaki sposób informacje przekazywane są do straży granicznej.

Jeśli podczas rutynowej, czy specjalnej kontroli, związanej na przykład z międzynarodową imprezą sportową, straż graniczna zatrzyma cudzoziemca bez dokumentów, czy odpowiednich pozwoleń, zostaje wszczęte postępowanie administracyjne.

Jaromír Lišok, komisarz w Wydziale Spraw Cudzoziemców, komenda wojewódzka policji województwa morawsko-śląskiego - Przeprowadzamy przesłuchania takich osób. Jeśli ktoś nie zna języka czeskiego, albo stwierdzi, że nie rozumie naszego języka, zapewniamy tłumacza. Cała procedura kończy się wydaniem decyzji, która jednak, aby zostać wprowadzona w życie, najpierw musi nabrać mocy prawnej. Dopiero w momencie, kiedy wszystkie warunki zostaną spełnione cudzoziemiec zostaje wydalony z terenu Republiki Czeskiej, czy też całej strefy Schengen.

Mimo że obecnie straż graniczna kontroluje w Czechach jedynie lotniska, to istnieje możliwość, że powrócą kontrole na granicach.

Radomír Jurok - Potocznie mówi się na to „ponowne zamknięcie granic”. Chodzi rzecz jasna o wprowadzenie kontroli na granicach na czas określony. To oczywiście jeden ze środków bezpieczeństwa. Później wszystko wraca do stanu pierwotnego. Stosowanie dodatkowych środków ostrożności może nastąpić podczas zbliżającego się EURO 2012. Ale, podkreślam, że wybór sposobu zabezpieczeń zależy od danego kraju. 

Jednak nawet deportacja cudzoziemca, który przebywa nielegalnie na terenie Republiki Czeskiej to nie taka prosta sprawa, jak mogłoby się wydawać. Ze względu na to, że Czechy należą do strefy Schengen, każdego zatrzymanego nielegalnego imigranta np. z Afryki, Państwo Czeskie musi odesłać do jego ojczyzny na własny koszt.