*TVP Wrocław w każdą niedzielę, o godz. 17:00 oraz poniedziałek, o godz. 18:00| TVP Kraków w każdy czwartek, o godz. 17:15| TVP Opole w każdy poniedziałek, o godz. 19:30|
* ČT24 w każdą niedzielę, o godz. 11:00*


Aby rozpocząć wyszukiwanie, wpisz poszukiwane wyrażenie.

O projekcie

Po raz pierwszy w historii telewizje publiczne Republiki Czeskiej i Polski zyskały możliwość współpracy w ramach Programu Operacyjnego Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A na lata 2004–2006. Telewizja Czeska, studio Ostrawa, i TVP Katowice wspólnie zrealizowały wówczas dwa polsko-czeskie projekty: „Poznajmy się” i „Granica, która łączy”.

Programy, które powstały w ramach projektów, poświęcone były wszystkim aspektom życia na pograniczu, zapoznawały widzów ze stereotypami i przedstawiały przykłady polsko-czeskiej współpracy. Na podstawie pozytywnych opinii, które pogramy te uzyskały w swoich krajach, oddział w Ostrawie zdecydował się na dalszą współpracę z TVP, tym razem z nowym partnerem, TVP Wrocław.

Obaj partnerzy spotkali się na pierwszym wspólnym zebraniu w maju 2009 i ustalili, że mają podobne zamiary i cele. W związku z tym zdecydowali się stworzyć wspólny projekt, w ramach którego mogliby intensywnie współpracować. Głównym zamysłem było stworzenie polsko-czeskiego zespołu.

Międzynarodowy sztab projektu, który powstał na jego potrzeby, składa się z:

  • koordynatora, którym jest menedżer projektów Telewizji Czeskiej, studia telewizyjnego Ostrawa, Xenia Kaduchová,
  • menedżera projektu, którego rolę pełni Katarzyna Kozłowska-Domańska, TVP Wrocław,
  • zespołu projektowego,
  • ekipy realizatorskiej.

Przez cały okres trwania projektu będzie przebiegała kampania informacyjna (w ogólnopolskich dziennikach będą się ukazywały teksty sponsorowane). Jednocześnie cały projekt będzie dopełniała specjalna strona internetowa, na której będą umieszczane informacje o projekcie, notatki, prasowe, opinie oraz archiwum wyemitowanych odcinków. Strona internetowa, w polskiej i czeskiej wersji językowej, będzie dostępna nie tylko podczas trwania projektu, ale jeszcze przez 5 następnych lat po jego ukończeniu.

Głównym celem projektu jest pogłębienie dotychczasowej współpracy dwóch mediów publicznych – Telewizji Czeskiej i TVP, przy czym współpracować będą Telewizja Czeska, studio Ostrawa, i Telewizja Polska S.A. Oddział Regionalny we Wrocławiu.

Oba media publiczne biorą sobie za cel rozwój aktywności społecznej, w ramach której pracownicy oddziałów w Ostrawie i Wrocławiu stworzyli jeden zespół do realizacji programu poświęconego tematom przygranicznego i transgranicznego charakteru.

Do spełnienia głównej idei projektu, czyli pogłębienia współpracy, dojdzie poprzez stworzenie zespołu ludzi, którzy będą pracować nad wspólnym dziełem.

Niniejszy projekt, w formie wniosku o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, został przedstawiony organowi kierowniczemu Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007–2013 Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska, który obradował 28 kwietnia 2010 roku.

Projekt został wysoko oceniony i otrzymał dotację w wysokości 1 009 986 euro. Zakończy się 30 kwietnia 2012.