*TVP Wrocław w każdą niedzielę, o godz. 17:00 oraz poniedziałek, o godz. 18:00| TVP Kraków w każdy czwartek, o godz. 17:15| TVP Opole w każdy poniedziałek, o godz. 19:30|
* ČT24 w każdą niedzielę, o godz. 11:00*


Aby rozpocząć wyszukiwanie, wpisz poszukiwane wyrażenie.

lang="pl"

Wybierz jzykWybierz jzyk

Jak założyć organizację pozarządową? Stowarzyszenie obywatelskie „Theatr Ludem”, które wzięło sobie za cel wspieranie i rozwój różnych form sztuki. Jednostka ratownictwa w Ścinawie. Działalność Stowarzyszenia Wspólnota Polska oddział w Bielsku-Białej. „Hnutí Brontosaurus Jeseníky” - organizacja, która wpadła na pomysł zagospodarowania terenów opuszczonych koszar. Problem zatrudnienia pracowników w organizacjach pozarządowych.