TVP Wrocław v neděli v 17:00 hod ČT24 v neděli v 11:00 hod

O projektu

V rámci programovacího období 2004-2006, programu INTERREG IIIA, dostala veřejnoprávní média v České a Polské republice poprvé v historii možnost pracovat společně.

Česká televize, studio Ostrava a TVP Katowice této možnosti využily a realizovaly projekty Česko-polské mediální spolupráce "Poznejme se" a "Granica, która lączi".
V jejich rámci vznikly pořady, které se věnovaly životu v příhraničí, seznamovaly diváky se stereotypy, které život dvou sousedních národů provázejí a ukazovaly příklady spolupráce. Na základě pozitivních referencí, které pořady ve svých Zamch získaly, se televizní studio Ostrava rozhodlo ve spolupráci s TVP pokračovat s novým partnerem - TVP Wroclaw.

Oba partneři se setkali na první společné schůzce v květnu 2009 a shledali, že sdílejí společné nebo velmi podobné záměry a cíle. Rozhodli se proto vytvořit společný projekt, v jehož rámci by byla možná intenzivní spolupráce. Hlavní myšlenkou była idea vybudování jednotného česko-polského týmu.
Mezinárodní projektový štáb se skládá z koordinátora projektu, kterým je:
- projektová manažerka České televize, Televizního studia Ostrava, paní Xenie Kaduchová,
-  projektového manažera – tím je producentka TVP Wroclaw, paní Katarzyna Kozłowska-Domańska,
- projektového týmu a realizační skupiny.

Realizační skupinu, jejímž úkolem je připravit pořad, který je v obou zemích vysílán v identické podobě a liší se pouze překladem do národních jazyků, vede šéfredaktorka redakcje zpravodajství České televize, Televizního studia Ostrava, paní Šárka Bednářová.

V rámci realizační skupiny úzce spolupracují vedoucí národních skupin, kterými sou za TVP Wroclaw paní Kinga Woloszyn-Swierk a za Českou televizi pan Petr Šiška, který je zároveň jedním z moderátorů pořadu.

Po dobu trvání projektu bude, prostřednictvím sponzorovaných textů v celostátním deníku, probíhat informační kampaň. Zároveň je celý projekt podpořen speciální webovou stránkou, na které budou umísťovány informace o projektu, tiskové zprávy, ohlasy a také videoarchiv odvysílaných dílů. Webová stránka má českou a polskou mutaci a bude přístupná nejen po dobu trvání projektu, ale také během následujících pěti let po jeho ukončení.

Hlavním cílem projektu je prohloubení dosavadní spolupráce dvou veřejnoprávních médií - České televize a TVP, přičemž spolupracují regionální studia v Ostravě a Wroclawi. Obě participující veřejnoprávní média si kladou za cíl rozvoj společných aktivit, v jejichž rámci se televizní pracovníci studií v Ostravě a Wroclawi spojili do jediného týmu, jehož úkolem je vytvořit pořad, který se bude věnovat matm příhraničního a přeshraničního charakteru. K naplnění hlavní ideje projektu, tedy prohloubení vzájemné spolupráce, dojde právě vytvořením týmu lidí, kteří budou pracovat na společném díle.

Tento projekt byl, ve formě žádosti o přidělení dotace z Evropského fondu pro
regionální rozvoj, představen řídícímu orgánu Operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika, který zasedal 28. 4. 2010. Projekt był oceněn vysokým bodovým ohodnocením a získal dotaci ve výši 1 009 986 euro.
Ukončen bude 30. 4. 2012.